No Image

ทำไมกรุงเทพฯ รถติด: ตอนกรุงเทพฯ มีถนนหลักไม่พอ

May 28, 2019 Woraporn Poonyakanok 0

ช่วงนี้มีโอกาสได้ลองใช้ OSMnx ซึ่งเป็นเครื่องมือ Python opensource สำหรับใช้วิเคราะห์โครงข่ายถนน โดยดาวน์โหลดโครงข่ายถนนจาก Openstreetmap เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไปได้ สืบเนื่องจากโพสต์เก่าที่เคยเขียนว่ากรุงเทพฯ รถติดเนื่องจากมีถนนไม่พอ โดยถนนที่กรุงเทพฯ มีไม่พอนั้นคือถนนหลัก รวมถึงปัญหา superblock การมีซอยลึกห่างจากถนนใหญ่ จึงคันไม้คันมืออยากรู้ว่าระยะทางจากแต่ละจุดในแผนที่ไปยังถนนหลักที่ใกล้ที่สุดนั้นมีระยะทางเท่าไหร่ (พูดในภาษา OSMnx คือ ระยะเฉลี่ยจากทุกจุดยอด (node) ที่ไม่อยู่ในถนน motorway และ […]

No Image

การใช้ OSMnx วิเคราะห์โครงข่ายถนน

May 28, 2019 Woraporn Poonyakanok 0

การวิเคราะห์โครงข่ายถนนสามารถทาได้หลายวิธีเช่นการศึกษาสัณฐานของเมือง (urban form) รูปแบบการเดินทาง (transportation studies) รูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่าย (topology) อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์โครงข่ายถนนของเมืองทั้งเมืองมักประสบปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ในที่นี้จะขอแนะนำ OSMnx ที่พัฒนาโดย Geoff Boeing ซึ่งเป็นแพ็กเกจไพทอนโอเพนซอร์สสาหรับดาวน์โหลดภาพขอบเขตการปกครอง (political/administrative boundary geometry) รูปร่างพื้นที่ฐานอาคาร (building footprint) และโครงข่ายถนนจาก OpenStreetMap สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ไพทอนมาก่อน […]