ทำไมกรุงเทพฯ รถติด: ตอนกรุงเทพฯ มีถนนหลักไม่พอ

ช่วงนี้มีโอกาสได้ลองใช้ OSMnx ซึ่งเป็นเครื่องมือ Python opensource สำหรับใช้วิเคราะห์โครงข่ายถนน โดยดาวน์โหลดโครงข่ายถนนจาก Openstreetmap เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไปได้

สืบเนื่องจากโพสต์เก่าที่เคยเขียนว่ากรุงเทพฯ รถติดเนื่องจากมีถนนไม่พอ โดยถนนที่กรุงเทพฯ มีไม่พอนั้นคือถนนหลัก รวมถึงปัญหา superblock การมีซอยลึกห่างจากถนนใหญ่ จึงคันไม้คันมืออยากรู้ว่าระยะทางจากแต่ละจุดในแผนที่ไปยังถนนหลักที่ใกล้ที่สุดนั้นมีระยะทางเท่าไหร่ (พูดในภาษา OSMnx คือ ระยะเฉลี่ยจากทุกจุดยอด (node) ที่ไม่อยู่ในถนน motorway และ motorway_link ในโครงข่ายไปยังจุดยอดที่อยู่บน highway แบบ primary, trunk, primary_link หรือ trunk_link ที่ใกล้ที่สุด)

เมื่อทดลองรันโดยให้ศูนย์กลางแผนที่อยู่ที่บริเวณแยกอโศก สร้างแผนที่โครงข่ายถนนศูนย์กลางที่แยกอโศก พื้นที่ 64 km พบว่ามีระยะทางเฉลี่ยจากแต่ละจุดยอดที่แสดงในแผนที่ไปยังถนนหลัก 721 เมตร

เมื่อเทียบกับให้ศูนย์กลางแผนที่อยู่ที่ชินจูกุ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีระยะทางเฉลี่ยจากแต่ละจุดยอดที่แสดงในแผนที่ไปยังถนนหลัก 417 เมตร

Asoke and Shinjuku.png

อย่างไรก็ดี การทดลองรันนี้ยังมีข้อจำกัดคือ จุดยอดที่อยู่บริเวณขอบแผนที่ อาจอยู่ใกล้ถนนหลักที่ไม่ปรากฏในแผนที่ ทำให้ได้ระยะทางไกลกว่าความเป็นจริง รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลโครงข่ายถนนจาก Openstreetmap

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*