ทางจักรยานแบบต่าง ๆ

เลนจักรยาน (bicycle lane)

ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำสัญลักษณ์เช่นตีเส้น ทาสี มีป้ายกำกับ ให้เห็นเป็นทางสำหรับคนขี่จักรยานโดยเฉพาะ หรือใช้ร่วมกับรถยนต์

ทางจักรยาน (cycle track)

ทางสำหรับจักรยานที่มีอุปกรณ์ทางกายภาพกั้นจากถนนและทางเท้า

สัญลักษณ์ให้จักรยานใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์

สังเกตได้จากสัญลักษณ์ Sharrow บนพื้นถนน สัญลักษณ์นี้ช่วยกระตุ้นให้คนขับรถรู้สึกว่าจักรยานก็มีสิทธิ์ใช้ถนนเช่นกัน แต่ sharrow นี้ไม่ใช่เลนจักรยานและไม่ใช่ทางจักรยาน คือไม่ได้แปลว่าห้ามรถยนต์วิ่งในที่นี้ หรือห้ามจักรยานไปวิ่งนอกทางที่มีสัญลักษณ์ sharrow
sharrow
By Eric Fischer

ประเภทของเลนจักรยาน

 1. เลนจักรยานแบบเดิม (conventional bike lane)
  800px-Rogers_Road_Bike_Lane
  By GTD Aquitaine
 2. เลนจักรยานแบบเว้นระยะจากทางรถวิ่ง (buffered bike lane)
  buffered bike lane
  By itdp, flickr
  1280px-Pennsylvania_Avenue_Bike_Lanes
  By Fletcher6
 3. เลนจักรยานสวนทางรถบนถนนวันเวย์ (contra-flow bike lane)
 4. เลนจักรยานทางขวาบนถนนวันเวย์ (left-side bike lane)*

ประเภทของทางจักรยาน

 1. ทางจักรยานแบบวิ่งได้ทางเดียว (one-way cycle track)
  อยู่ระดับเดียวกับถนน แต่มีวัตถุทางกายภาพกั้นระหว่างรถวิ่งกับทางจักรยาน

  protectedcycletrack_2_chicago_ilBy NACTO
 2. ทางจักรยานยกพื้น (raised cycle track)
  raised cycle track
 3. ทางจักรยานแบบวิ่งสวนทางได้ (two-way cycle track)

  two-way cycle track
  By Jim.henderson
  1024px-PPW_bikelane_fr_Carroll_jeh

*แปลเป็นทางขวาของถนนเพื่อให้เข้ากับบริบทประเทศไทยที่ขับรถทางด้านซ้าย

อ้างอิง
1. Urban Bikeway Design Guide

รูปประกอบจาก
ทางจักรยานแบบใช้พื้นที่ร่วมกับรถยนต์ By Eric Fischer, CC BY 2.0, https://www.flickr.com/photos/walkingsf/4920881091
เลนจักรยานแบบเดิม By GTD Aquitaine – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7448119
เลนจักรยานเว้นระยะ https://www.flickr.com/photos/itdp/4052598991
เลนจักรยานเว้นระยะ วิ่งสวนทาง By Fletcher6 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25246252

ทางจักรยานแบบวิ่งได้ทางเดียว By NACTO, http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/cycle-tracks/one-way-protected-cycle-tracks/

ทางจักรยานแบบวิ่งสวนทางได้ By Jim.henderson – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14797986

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*