สี่แยกแบบไหน จักรยานปลอดภัย?

ถ้าเราขี่จักรยานตรง ๆ เฉย ๆ ก็ยังพอรู้สึกปลอดภัยบ้าง แต่ถ้าต้องข้ามแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ, เลี้ยวขวาบนถนนใหญ่, หรืออะไรก็ตามที่ต้องตัดกระแสรถยนต์ล่ะก็ จะทำยังไงให้แยกปลอดภัยสำหรับทุกคน

แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ

 1. ติดป้ายบอกคนขับรถล่วงหน้า

  ให้คนขับรถระวังว่าด้านหน้าอาจมีจักรยานหรือคนเดินเท้าข้ามถนน
  bicycle crossing sign

 2. ขยายขอบทางบริเวณทางข้าม

  ทำให้ระยะทางที่ผู้ขี่จักรยานต้องอยู่บนถนนสั้นลง ลดช่วงเวลาความเสี่ยงที่จะชนกับรถ
  curb extension bicycle

 3. เส้นหยุดสำหรับจักรยานด้านหน้าเส้นหยุดรถยนต์ (bike box)

  ช่วยให้ผู้ขี่จักรยานมองเห็นรถที่ตัดผ่านได้ดีขึ้น ลดระยะทางที่ต้องขี่เพื่อผ่านแยก

  bb-major-pbot_greenblvd_clay
  By NACTO
 4. สัญลักษณ์บนพื้นแสดงทางสำหรับจักรยานบนทางแยก

  ช่วยให้จักรยานขี่ตามเส้นทาง และคนขับรถระวังมากขึ้นไม่ขับรถเบียดจักรยานมากเกินไป

  สัญลักษณ์บนพื้นแสดงทางสำหรับจักรยานบนทางแยก
  By NACTO
 5. ทางม้าลาย

  สัญลักษณ์ทางม้าลายทำให้คนขับรถระมัดระวังว่าอาจมีคนเดินเท้าหรือจักรยานข้ามมากขึ้น
  DSC01901

 6. ยกระดับบริเวณทางแยกให้เสมอทางเท้า

  ช่วยให้คนขับรถชะลอเมื่อเข้าสู่สี่แยก

  By NACTO
  By NACTO
 7. เกาะกลาง

  ช่วยให้คนขี่จักรยานปลอดภัยขึ้น โดยมีระยะทางข้ามสั้นลงเหลือเพียงข้ามแค่ทีละฝั่งแล้วมีที่หยุดรอก่อนข้ามต่อ

  median refuge island
  By NACTO
 8. ไฟกะพริบเตือนบริเวณทางข้าม (active warning beacon)

  คนเดินเท้าหรือคนขี่จักรยานกดปุ่มเพื่อให้ไฟกะพริบเตือนคนขับรถว่ามีคนกำลังจะข้ามถนน

  rapid flash beacon
  By NACTO
 9. ไฟให้หยุดเหนือศีรษะบริเวณทางข้าม (hybrid beacon)

  By NACTO
  By NACTO

 แยกที่มีสัญญาณไฟ

เส้นหยุดสำหรับจักรยานด้านหน้าเส้นหยุดรถยนต์ (bike box)

ช่วยไม่ให้จักรยานต้องตัดกระแสรถยนต์เพื่อไปอยู่เลนขวา แต่ขี่ชิดซ้ายมาจนถึงบริเวณรอสัญญาณไฟแล้วค่อยออกมาอยู่เลนขวาหน้ารถยนต์ (ใช้ได้เฉพาะแยกที่ห้ามเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด)

bicycle intersection bike box

อ้างอิง

Urban Bikeway Design Guide

รูปประกอบ

รูปเส้นหยุดสำหรับจักรยานด้านหน้าเส้นหยุดรถยนต์ 
รูปสัญลักษณ์บนพื้นแสดงทางสำหรับจักรยานบนทางแยก
รูปเกาะกลาง
รูปไฟกะพริบเตือนบริเวณทางข้าม
รูปไฟให้หยุดเหนือศีรษะบริเวณทางข้าม