No Image

ผังเมืองจัณฑีครห์ (Chandigarh)

December 13, 2016 Woraporn Poonyakanok 0

เกี่ยวกับเมืองจัณฑีครห์ จัณฑีครห์ (Chandigarh) เป็นเมืองหลวงของสองรัฐคือรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณาในประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขาของเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาตอนเหนือของอินเดีย ห่างจากกรุงนิวเดลีไปทางเหนือประมาณ 250 กิโลเมตร ทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐปัญจาบ และมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐหรยาณาทางทิศตะวันออก มีเนื้อที่ 114 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นลำดับที่ 34 ของประเทศอินเดีย มีประชากรตามสัมมะโนประชากรปี ค.ศ. 2011 จำนวน 1,054,686 คน ความหนาแน่นประชาอยู่ที่ 9,252 […]

ทางเข้าอาคารสำหรับพนักงานดับเพลิง

June 9, 2016 Woraporn Poonyakanok 0

ระยะหลังคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากมาย ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการจัดการทางเท้าในเมืองได้อย่างเนี้ยบและน่าเดิน เพลิดเพลินกับการชมทางเท้าแล้ว เงยหน้าขึ้นมองอาคารสูงสังเกตเห็นสามเหลี่ยมกลับหัวสีแดงที่แปะอยู่บนหน้าต่างกันบ้างมั้ย? ถ้าสังเกตให้ดี ๆ จะพบว่าชั้นสองนั้นไม่มี แต่มีที่ชั้นสามเป็นต้นไปนะ ซูมให้ดูใกล้ ๆ มันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าหน้าต่างนี้จะเป็นทางเข้าของเจ้าหน้าที่ดับเพลงเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นกฎหมายของญี่ปุ่นที่กำหนดไว้เลยทีเดียว โดยจะติดดังนี้ ติดบนชั้น 3 ขึ้นไป (จนถึงชั้นที่ความสูงน้อยกว่า 31 เมตร) ระยะห่างระหว่างทางเข้าฉุกเฉินนี้ทุก ๆ หรือน้อยกว่า 40 เมตร ติดบนอาคารด้านที่ติดทางสัญจร(ถนน+ทางเท้า)กว้างเกิน […]