ปัญหาที่มักพบในห้องน้ำ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการออกแบบห้องน้ำที่คำนึงถึงผู้ใช้ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น

ปัญหามีห้องว่างอยู่แต่คนไม่รู้ว่าห้องนั้นว่าง

ห้องน้ำที่ประตูปิดแม้ไม่มีคนใช้อยู่ และสีแดงเขียวบนกลอนเห็นจากระยะไกลไม่ชัด อาจทำให้คนที่ต่อคิวรอเข้าห้องน้ำไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วมีห้องน้ำว่างอยู่ แต่เมื่อเดินไปแล้วพบว่าห้องน้ำว่าง ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ผู้ใช้ห้องน้ำ

ปัญหาเศษกระดาษชำระบนพื้นห้องน้ำ

อาจเกิดจากที่ใส่กระดาษชำระไม่เหมาะสมกับประเภทกระดาษชำระ เมื่อผู้ใช้ดึงกระดาษชำระเกิดเศษเล็ก ๆ หล่นบนพื้น

ปัญหาเศษทิชูบนพื้นห้องน้ำ

ปัญหาที่ทิ้งกระดาษชำระ

หลังจากคนใช้กระดาษชำระเช็ดเสร็จแล้ว ก็ต้องหาที่ทิ้ง การทิ้งให้ลงชักโครกทำได้ง่าย เพราะชักโครกนั้นเปิดกว้าง อย่างไรก็ดีถึงแม้กระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องน้ำมักเป็นแบบเส้นใยสั้น ยุ่ยเป็นชิ้นเล็ก ๆ ง่ายไม่อุดตัน แต่ห้องน้ำบางที่ห้ามไม่ให้ทิ้งทิชชูลงชักโครก แต่ให้ทิ้งลงถังขยะที่จัดไว้ให้แทน (อาจจะด้วยเหตุผลประกอบอื่นเช่น ความแรงของน้ำ ลักษณะการเดินท่อ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ)

สำหรับที่ ๆ ให้ทิ้งทิชชูลงถังขยะ ตำแหน่งถังขยะ ลักษณะถังขยะ (ขนาด มีฝาเปิดปิดหรือไม่ ฝาลักษณะใด ฯลฯ) ส่งผลต่อ”ความแม่น”ในการทิ้งทิชชูให้ลงถัง

ถังขยะฝาอ้าได้ไม่กว้าง ผู้ใช้ที่ทิ้งทิชชูแล้วไม่ลงถัง อาจไม่อยากหยิบขึ้นมาทิ้งใหม่
ถังขยะฝาอ้าได้ไม่กว้าง ผู้ใช้ที่ทิ้งทิชชูแล้วไม่ลงถัง อาจไม่อยากหยิบขึ้นมาทิ้งใหม่
ถังขยะฝาแกว่ง เมื่อขยะใกล้เต็ม ฝาจะปิดไม่ได้
ถังขยะฝาแกว่ง เมื่อขยะใกล้เต็ม ฝาจะปิดไม่ได้

ปัญหาพื้นห้องน้ำบริเวณชักโครกเปียก

 1. น้ำรั่วจากระบบฉีดชำระ
  น้ำรั่วบริเวณสายฉีดชำระ
 2. ผู้ใช้สายฉีดชำระฉีดน้ำนอกชักโครก
  ป้ายเตือนไม่ให้ฉีดน้ำล้างเท้าในห้องน้ำ

ปัญหาน้ำหยดลงพื้นบริเวณอ่างล้างมือ

เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น

 1. น้ำกระเด็นเวลาล่างมือ
  น้ำกระเด็นรอบอ่างล่างมือ
 2. น้ำนองจากหัวก๊อกไหลมาหยดลงพื้น
  น้ำนองบริเวณก๊อก
 3. หลังล้างมือ คนต้องเดินมือเปียก ๆ ไปหาที่เช็ดหรือเป่ามือให้แห้ง
  น้ำหยดบนพื้นระหว่างอ่างล้างมือกับที่เช็ดมือ