ขนส่งมวลชนทางถนน

ทำไมเมืองต้องสนใจขนส่งมวลชนทางถนน?

เพราะเมืองคือการมีคนมาอยู่รวมกัน เมืองที่ระบบขนส่งมวลชนไม่ตอบโจทย์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรถยนต์ส่วนตัว ในขณะที่เมืองที่มีระบบขนส่งมวลชนที่รองรับ คนจำนวนมากเดินทางไปมาโดยใช้พื้นที่น้อยกว่า เมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้นก็ย่อมทำให้โอกาสทางธุรกิจย่านนั้นคึกคักขึ้นเช่นกัน

ขนส่งมวลชนทางถนนในที่นี้เช่น รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) รถราง รถไฟฟ้ารางเบา

ขนส่งมวลชนทำให้ใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณคนที่เคลื่อนที่ผ่านถนนหนึ่งเลนได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมง
ปริมาณคนที่เคลื่อนที่ผ่านถนนหนึ่งเลนได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมง By NACTO

จากรูปจะเห็นว่าถนนขนาดเท่า ๆ กัน ถ้าทุกคนขับรถก็จะเคลื่อนย้ายคนได้เพียง 600 – 1,600 คนต่อชั่วโมง แต่ถ้าเป็นจักรยานก็สูงขึ้นเป็น 7,500 คนต่อชั่วโมง ถ้าเป็นคนเดินผ่านทั้งหมดจะสูงขึ้นเป็น 9,000 คนต่อชั่วโมง และสูงที่สุดเมื่อถนนนั้นใช้สำหรับรถเมล์หรือระบบรางโดยเฉพาะ สูงถึง 10,000 – 25,000 คนต่อชั่วโมงเลยทีเดียว

ถนนที่ให้ความสำคัญกับขนส่งมวลชนย่อมให้ความสำคัญกับการเดิน

ถนนที่ให้ความสำคัญกับขนส่งมวลชน ย่อมให้ความสำคัญกับการเดินซึ่งเป็นพื้นฐานของการขนส่ง เมื่อขนส่งมวลชนได้ผลดี เราก็จะมีที่เพียงพอสำหรับสิ่งอื่นเช่น จักรยาน, พื้นที่สาธารณะ, พื้นที่สีเขียว ซึ่งจะทำให้พื้นที่สาธารณะปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น

ขนส่งมวลชนที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การเดินทางของคนทุกช่วงอายุและความแตกต่างทางกายภาพ ทำให้คนทุกคนเสมอภาคกันมากขึ้น มีสิทธิและโอกาสเท่า ๆ กันมากกว่าเมืองที่เน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

อ้างอิง
Transit Street Design Guide